KalmanA Dr. Kálmán Andrásra emlékezve…

Nehéz egy kis beköszöntőben összefoglalni azt a gazdag és sokrétű tevékenységet, melyet dr. Kálmán András – nekem már csak Bandi bácsi – életműve jelent. Igaz, ez mind a gépészethez és a pedagógiához kapcsolódik. Már az általános iskola után eljegyezte magát a gépészeti tudományokkal technikumba iratkozva, és innen töretlenül futotta be a páratlanul gazdag pályaívét, melynek néhány szemelvényét tudjuk csak bemutatni a következő néhány oldalon.

Azt a több évtizedes mérnöktanári gyakorlatot, mely a szakmai oktatás minden területét felölelte a szakmunkásképzőtől a technikumon, szakközépiskolán, főiskolán át egészen az egyetemig. Bár igazi alkotóközege a középfokú szakoktatás volt.
Ez nem csupán oktatói-nevelői munkát jelentett, hanem tankönyvek, jegyzetek írását, lektorálását is. A szakképzés örökös jobbításának szándéka vezérelte abban is, hogy úttörőként vett részt iskolájával a különféle iskolakísérletekben, melyekben a lehetőségek határán mozogva igyekezett az ellenszélben lavírozni, hogy a szakképzés és legfőképpen az ő iskolája minél később érje el azt a mélypontot, amire az oktatásirányításnak sikerült süllyeszteni.
Az Ő elve volt az is, hogy a mérnöktanár ne csak tanár legyen, hanem mérnök is. Ennek eredményeként a Gépipari a 80-as években kutató-fejlesztő bázissá is vált, olyan eredményeket produkálva, melyekre sok, ezzel hivatásszerűen foglalkozó intézet is büszke lehetett volna.
Igazgatói munkássága mellett több, elsősorban műszaki területeken tevékenykedő társadalmi szervnek is tagja, vezetője volt. Nyugállományba vonulását követően sem hagyott fel ezen területek ápolásával. Tapasztalatait a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési intézet vezető szaktanácsadójaként osztotta meg a rábízott iskolákkal.
A Gépipari Tudományos Egyesület égisze alatt megjelenő, az olvasó által is kézben tartott folyóirat évtizedeken át tartó rendszeres megjelenése is Kálmán András agilitásának és szervezőkészségének köszönhető. Ez utolsó(?) számban megpróbáljuk felvillantani Bandi bácsi életművének néhány pillanatát, emléket állítva a főszerkesztőnek, a mérnöknek, a pedagógusnak.

Mihalik László igazgató
Andrássy Gyula Szakközépiskola (a miskolci Gépipari jogutódja)

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2020 május 27. szerda, 10:42:14.