gep20101borito2010/1-2.

  gep20101borito gep20101magyimp gep20101magytart

•  2010. 1-2. szám tartalomjegyzéke

Intézetigazgató: Dr. Varga Mihály egyetemi tanár
Gépészeti és Mechatronikai Intézet
A Gépészeti és Mechatronikai Intézet jogelődjét 1959-ben alapította Szabó Dénes professzor. Az intézet a hazai műszaki felsőoktatási intézményekkel és az iparral kiváló kapcsolatokat ápol. Az intézet munkáját több jól felszerelt laboratórium segíti.

Csanády E.; Németh Sz.; Bakki-Nagy S. I.; Tatai S.:
Munkadarabok merev és rugalmas vákuum lefogásának vizsgálata a faiparban
A cikk CNC faipari megmunkáló központokban vizsgálja a munkadarabok eltérő lefogásának következményeit. Összehasonlítják a munkadarabon forgácsolás közben fellépő erőhatásokat és rezgéseket az iparban alkalmazott vákuumos és a kedvezőbb merev lefogás között.

Megbízott intézetigazgató: Dr. Tolvaj László egyetemi tanár
Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet
Az első önálló Mechanika Tanszék 1962-ben alapult meg az Erdészeti és Faipari Egyetemen. Az intézetben folyó kutatások elsősorban a faanyagok és a fából készült szerkezetek mechanikai vizsgálatával foglalkoznak. A kutató munkát több laboratórium segíti.

Kánnár A.:
A terhelési előtörténet vizsgálata a lucfenyő akusztikus emissziós tönkremeneteli folyamataival kapcsolatban
A faanyagot feldolgozása során jelentős hőhatás éri és nedvességtartalma drasztikusan változik. A cikk azt vizsgálja, hogy a kezelések során bekövetkező károsodások hatására hogyan változnak meg a feldolgozott lucfenyő emissziós tulajdonságai.

Intézetigazgató: Dr. Papp György egyetemi tanár
Fizika és Elektrotechnika Intézet
Az intézet története 1765-ig nyúlik vissza. A legutolsó 2006-os átszervezésig az intézetben több nemzetközileg ismert tudós dolgozott. Az első magyarországi részecskegyorsító építését pl. a tanszék egyik professzora, Simonyi Károly irányította.

Tolvaj L.; Barta E.; Preklet E.; Papp Gy.:
A faanyag fotodegradációjának vizsgálata infravörös spektroszkópiás módszerrel
A cikk a faanyagok különböző UV sugárzók és a napsugárzás hatására bekövetkező fotodegradációjával foglalkozik. A faanyag felületén a degradáció során végbemenő kémiai változásokat infravörös spektroszkópiás módszerrel vizsgálja.

Intézetigazgató: Dr. Jereb László egyetemi tanár
Informatikai és Gazdasági Intézet
A Nyugat-magyarországi Egyetemen az első informatikai tanszéket 2002-ben alapították. Az Informatikai Tanszék 2003-ban önálló intézeti rangot kapott. Mai formáját 2007-ben nyerte el, amikor a Faipari Vállalkozási és Marketing Tanszékkel egyesült.

Bacsárdi L.; Horváth Á.:
Mobil ad hoc hálózatok az alkalmazott informatikában
Szerzők egy rövid áttekintést adtunk az ad hoc hálózatok tipikus felépítéséről, alkalmazásuk legfontosabb kérdéseiről. Bemutatják azt a négyrétegű architektúrát, amely segít a különböző helyekről származó információkhoz hozzájutni és a begyűjtött információkat feldolgozni és megjeleníteni.

Intézetigazgató: Dr. Molnár Sándor egyetemi tanár
Faanyagtudományi Intézet
A Faanyagtudományi Intézet jogelődjét 1923-ban alapították. Az Intézet kutató munkája szakmailag átfogja a fabiológia, fafizika, famechanika, faanyagvédelem és a fahasznosítás különböző területeit. Az intézethez négy, jól felszerelt laboratórium tartozik.

Komán Sz.; Molnár S.; Fehér S.; Ábrahám J.; Tóth B.:
Nyár és akác ültetvények fontosabb energetikai jellemzőinek vizsgálata
Az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelmet szentelnek a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák fejlesztésének. Szerzők kutatásai a Magyarországon őshonos, gyorsan növő fafajok energetikai jellemzőinek meghatározására irányulnak.

Intézetigazgató: Dr. Dénes Levente egyetemi docens
Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet
Az intézetet 1995-ben hozták létre. A tudományos kutatómunka a korábbi évtizedekben fa épületszerkezeti elemek és gyártástechnológiájuk fejlesztésére irányult. Ez a terület később a termékergonómiával, minőségbiztosítással termékek tulajdonságtervezésével bővült.

Dénes L.; Kovács Zs.; Láng E.:
Új fakompozitok furnérhulladékból
Az újonnan kifejlesztett kompozit termék a késelt furnér ollózási hulladékénak növelt értékű hasznosítását teszi lehetővé. A kísérlettervezéses eljárás jól hasznosítható eredményeket adott a tényezők kevés beállítással történő vizsgálatával. A legfontosabb befolyásoló tényezőnek a lapvastagság, az orientáció és a nyomás bizonyult.

Intézetvezető: Dr. Takács Péter egyetemi tanár
Fa- és Papíripari Technológiák Intézet
A Fa- és Papíripari Technológiák Intézetet 1988-ban hozták létre. Az Intézet a fa feldarabolásának, aprításának, nemesítésének technológiáját fejleszti és oktatja. Fő tevékenységük az új típusú fa-kompozitok fejlesztése.

Bejó L.; Takáts P.:
Kisméretű bükk rétegeltlemezek vetemedésének okai és a vetemedés csökkentésének lehetőségei
A kisméretű bükk furnérokból készült rétegelt lemezek vetemedése komoly problémát jelent azok értékesíthetősége és felhasználása szempontjából. A cikk a vetemedést befolyásoló tényezők vizsgálatát, valamint a vetemedés csökkentésére irányuló kutatás eredményeit ismerteti.

Intézetvezető: Dr. Szabó Péter egyetemi docens
Építéstani Intézet
Az intézet több jegyzetet és szakkönyvet állított össze és jelentetett meg. Ezek közül a legjelentősebb a több mint száz éve kiadott (1898) első magyar nyelvű épületszerkezettani tankönyv. Az oktatás és kutatás mellett nagyon fontosnak tartják fakonstrukciók tervezését és kivitelezésének irányítását.

Szabó P.:
Tetőfelületek szoláris tájolása
A napelemek a tetősíkokon kívül függőleges falfelülteken is elhelyezhetők. Szerző megállapítása szerint a déli tájolás nem mindig tekinthető optimálisnak. A nyári időszakban a függőleges napelemekre több napenergia érkezik keleti és nyugati tájolás esetén, mint déli tájoláskor.

Intézetvezető: Dr. Mészáros György egyetemi docens
Alkalmazott Művészeti Intézet
Az Alkalmazott Művészeti Intézet 15 éves soproni hagyománnyal rendelkezik. Az Intézet büszke fiatal hallgatóira, akik közül már hárman kapták meg a Junior Príma építészeti díjat.

Tanüzemvezető: Tóth György
Faipari Tanüzem
A Tanüzemet 1978-ban adták át. Az itt folyó gyakorlati oktatás során a hallgatók négy lépcsőben gyakorolják a fontosabb asztalosipari termékek - bútorok, ajtók, ablakok – elkészítését.


  PDF-ikona teljes lapszám megtekintése, letöltés pdf-ben

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2024 március 27. szerda, 10:30:35.