gep20111-2borito2011/1-2.

  gep20111-2borito gep20111-2magyimp gep20111-2magytart

•  2011. 1-2. szám tartalomjegyzéke

Baksai G.; Kungl I.; Nagy I.; Pap N.:
E-maintenance tanácsadó rendszer felépítése és eredményei a forgógép
állapotfelügyelet területén   3
A cikkben ismertetjük a Delta-3N Kft. által kifejlesztett, és üzemeltetett PdM & RBM tanácsadó rendszer felépítését és működését. A bevezetett rendszer komplex diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek tárolására és együttes kiértékelésére alkalmas.

Baksai G.; Csete L.; Nagy I.; Pap N.; Kertay N.:
Állapotfüggő- és kockázatalapú karbantartást segítő rendszer felépítése   10
A cikk röviden bemutatja azokat a szoftverfejlesztéseket, melyeket az állapotfüggő- és a kockázat alapú karbantartási rendszerek információellátására dolgoztak ki. A fejlesztés elsődleges célja az volt, hogy a különböző on-line és off-line diagnosztikai eljárások által szolgáltatott eredményeket egy felügyeleti rendszerbe integrálja.

Deszpoth I.; Barna B.; Kundrák J.; Szűcs J.:
Dugattyús szivattyúk korszerűsítő felújítása   16
Szerzők a Miskolci Egyetemen kidolgozott technológiával sikeresen újítottak fel különféle dugattyús szivattyúkat. A módszer DIAMANT gyártmányú ipari öntőgyanta alkalmazásán alapszik, amellyel kopásnak ellenálló szemcsés kompozit-réteg hozható létre a kopott felületpáron.

Doboviczki I.:
Gépalapok és tartószerkezetek hatékony állapotfelmérése ODSvizsgálattal   20
Az ODS, vagy mozgásmodell egy szerkezet kijelölt pontjainak mozgását vizualizálja. Bizonyos feltételek fennállása esetén hatékonyabban használható gépalapok és teherviselő szerkezetek állapotfelmérésére, mint a konkurens analízisek. A módszert a MOL is sikeresen alkalmazta.

Gergely M.:
Figyelmeztető frekvenciák megjelenése a lassú fordulatú fogaskerék hajtóművekben   25
A fogaskerekek csúszó kapcsolódása egy bizonyos idő eltelte után maradandó károsodást okoz, amely rezgésméréssel kimutatható. Az ún. szubharmonikus, és az ismétlődési frekvencia megjelenése komoly veszélyt jelenthet a hajtásban, különösen a lassú és az ultra-lassú fordulatszám tartományokban.

Izsák Gy.:
A méréstechnika oktatásának fontossága a gépészmérnök-képzésben, különös tekintettel a karbantartási szakirányra   30
A Dunaújvárosi Főiskolán minden feltétel adott a méréstechnika oktatásának kiterjesztéséhez. Szerző álláspontja szerint döntő fontosságú, hogy az oktatási intézményekben a hallgatókkal megszerettessék a méréstechnikát és jól megtanítsák módszereinek korrekt alkalmazását. Különösen érvényes ez az elv a karbantartásra szakosodott gépészmérnökök esetében.

Juhász D.; Balogh A.:
Szakaszos hőbevitel következményeinek vizsgálata ellenállás-ponthegesztéskor    32
Szerzők összefoglalják a szakaszos hőbevitel jellemzőit ellenállás-ponthegesztés esetére, vázolják annak alkalmazásából származó technológiai hatásokat. Az elméleti megfontolások alapján tett megállapításokat egy feltétel nélkül hegeszthető lágyacél anyagra, valamint egy korlátozott hőbevitelt igénylő nagyszilárdságú acéltípusra kísérleti úton ellenőrzik.

Kertay N.:
On-line és helyszíni olaj- és gépállapot diagnosztikai rendszerek   38
Az on-line és helyszíni olajvizsgálatok iránti igény az utóbbi években világszerte gyorsan növekedett. A Tribologic Kft. - felismerve ezt a tendenciát – elérhetővé kívánja tenni ezt a korszerű technológiát a hazai felhasználók részére is.

Kiss G.; Odor E.:
Forgógép diagnosztikai eredmények és armatúra diagnosztikai program a Paksi Atomerőműben   40
A Paksi Atomerőműben a 2000-es évtől kezdve számos új diagnosztikai technológia, módszer és rendszer került bevezetésre. A speciális primerköri és reaktor zajdiagnosztikai technikákon kívül a forgógép- és motoros hajtású tolózár diagnosztikák jelentik a modernizálás fő útját.

Illés B.; Németh J.:
Ülőszékes libegő legnagyobb igénybevételű oszlopának statikai és dinamikai vizsgálata   47
Egy Magyarországon felállított ülőszékes libegő üzemeltetése során a tervezésből, a kivitelezésből és a karbantartásból eredő hiányosságok miatt nem várt mértékű lengések léptek fel. A libegő legnagyobb igénybevételű oszlopának statikai- és dinamikai vizsgálatával a hibaok megszüntethető volt.

Palotás B.:
Számítógéppel segített javító- és felrakó hegesztés tervezés   51
A javító- és felrakó hegesztés számítógéppel segített tervezése (CAPP) a gyakorlatban magas szaktudást és nagy tapasztalatot igényel, így ha olyan számítógépi program áll a szakemberek rendelkezésére, amely ezt a tervezést segíti, az a gyakorlatban nagyon hasznos lehet. A cikk a CAPP egy javító- és felrakó hegesztést segítő variánsát mutatja be.

Papp T.:
Diagnosztikai módszerek használatának gyakorlata a Sinergy Kft. karbantartási gyakorlatában   57
A karbantartás korszerű szemlélete jelentősen hozzájárul az energiatermelő rendszerek hosszú távú megbízható és biztonságos működtetéséhez. A Sinergy Kft. elkötelezte magát a karbantartás korszerű szemlélete mellett, átalakítva szervezetét és folyamatosan fejlesztve a karbantartási módszereit és a kapcsolódó eszközrendszert.

Papp Zs. Cs.:
Karbantartás az irányítási rendszerekben    60
Az elmúlt néhány évtized során a karbantartás komoly fejlődésen, a karbantartó szervezetek jelentős változáson mentek át. Szerző saját tapasztalatait összegezve felvázolja a karbantartással szembeni fontosabb elvárásokat, a karbantartás fő feladatait, a karbantartás jelenlegi helyzetét, a változás fő irányait.

Pataki T.:
Nanoszerkezetek szakítóvizsgálatának szimulációja   64
Új számítógépes algoritmus készült nanoszerkezetek szakításvizsgálatainak szimulációjára. Az eszköz azért jelentős, mert a nanoszerkezetek esetében a kísérleti úton történő szakításvizsgálatok vagy nem végezhetőek el, vagy csak rendkívül nehézkesen, sok költséggel hajthatók végre.

Regős G.:
CIU2-vel a hullámok hátán – a HOERBIGER újgenerációs diagnosztikai rendszerének ismertetése    67
Sok üzemben a dugattyús kompresszorok a termelési folyamat kritikus gépei, amelyek váratlan meghibásodásukkal üzemegységek leállását, ezzel jelentős pénzügyi veszteségeket okozhatnak. Megfelelő állapotfelügyeleti rendszerek (mint pl. a HOERBIGER rendszer) alkalmazásával ezen veszteségek döntő hányada megelőzhető.

Seregi A.:
Karbantartást és üzemvitelt támogató információs rendszerek - Fejlesztési megoldások és a bevezetés tapasztalatai    70
A modern karbantartási rendszerek fő célja a berendezések rendelkezésre állásának maximalizálása. A rendelkezésre állás azt jelenti, hogy a berendezés egy meghatározott időpontban vagy időintervallumban megfelelő módon üzemel és ellátja a szükséges funkciókat. Szerző a cikkben integrált üzemvitelt és karbantartást támogató szakértői rendszereket mutat be.

Szabó J. Z.:
Modul rendszerű rezgésdiagnosztikai próbapad fejlesztése    74
Szerző által az Óbudai Egyetemen kifejlesztett WibroShoW elnevezésű berendezés egy rezgésdiagnosztikai próbapad, amely alkalmas a forgógépek üzemeltetése során előforduló tönkremeneteli módok tanulmányozására. A próbapad oktatási feladatokon kívül igényesebb kutatási célokat is szolgálhat.

Szakál Z.:
Alak szerinti válogatás, mérettől függetlenül    79
Szerző egy új algoritmust dolgozott ki síkbeli alakzatok alak szerinti szétválogatására. Az algoritmus képes a különböző alakzatokat a geometriai méretüktől és bonyolultságuktól függetlenül felismerni. A módszer alkalmazását szétszerelt kötőelemek válogatásának esettanulmányán mutatja be.

Wolf G.:
Karbantartás-hatékonyság monitorozása a Paksi Atomerőműben    81
A Karbantartás-hatékonyság Monitorozás (KhM) elsődleges feladata az atomerőművi rendszerek és berendezések biztonsági funkciója ellátásának igazolása. Ennek gyakorlati megvalósítása speciális vállalatirányítási rendszerek megfelelő alkalmazását igényli.

Zsoldos F.:
Karbantartás a Paksi Atomerőműben   82
A karbantartás a nukleáris erőművek üzemeltetésének legérdekesebb feladatai közé tartozik. A karbantartási stratégia bonyolult mérnöki tevékenység, amely egyensúlyozni kénytelen a berendezések és rendszerek alul- és túlkarbantartása között. A cikk bemutatja a Paksi Atomerőmű fő karbantartási tevékenységeit.

Zsoldos I.; Janik J:
Virtuális géphasznosulási jellemzők   84
Szerzők egy általuk kidolgozott modellel igazolták, hogy a Zsoldos-Janik féle számítógépes gépüzemviteli szakértői rendszer üzemi alkalmazása megalapozott, objektív információkat szolgáltat a különböző típusú nagyértékű gépek tervezőinek, gyártóinak, értékesítőinek és üzemeltetőinek.

  PDF-ikona teljes lapszám megtekintése, letöltés pdf-ben

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2020 október 01. csütörtök, 18:12:15.