gep20128borito2012/10.

  gep201210borito gep201210magyimp gep201210magytart

•  2012. 10. szám tartalomjegyzéke

Dr. Latorcai János
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ   3

Dr. Siménfalvi Zoltán
50 ÉVES A VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE   5
A cikk az alapítástól napjainkig mutatja be a Vegyipari Gépek Tanszéke életét annak oktatási, kutatási tevékenységén keresztül.

A VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE MUNKATÁRSAI 2012-BEN   11
A közlemény a Vegyipari Gépek Tanszékének munkatársait mutatja be 2012. évben

Dr. Krekács Sándor
DR. FÁBRY GYÖRGY 85 ÉVES, A VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE 50 ÉVES - BESZÉLGETÉS A TANSZÉK ELSŐ TANSZÉKVEZETŐJÉVEL   13
Jelen cikk a szerző Dr. Fábry Györggyel folytatott beszélgetését rögzíti professzor úr 85., a Vegyipari Gépek Tanszéke 50. évfordulója alkalmából

Rudolf Péter
DR. TAKÁCS ISTVÁN A MÉRNÖK ÉS AZ EMBER   18
A közlemény Rudolf Péter előadását foglalja össze, amely elhangzott 2012. szeptember 26-án a Richter Gedeon Zrt-ben tartott emlékülésen

Dr. Bene Ferenc, Dr. Léderer Péter, Dr. Siménfalvi Zoltán
BIZTONSÁGTECHNIKA TÉMÁJÚ DIPLOMATERV SOROZAT A VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKÉN    20
Jelen cikk a Vegyipari Gépek Tanszékén a „nyomás-tartó berendezések túlnyomás határolása” témakörében az utóbbi években elkészített diplomaterv sorozatot mutatja be.

Dr. Bozóki Géza, Pásti Ottó
KONDENZLEVÁLASZTÓ TÁVFELÜGYELETI RENDSZER ÉS NYOMÁSHATÁROLÁS HASADÓTÁRCSÁVAL   23
Jelen cikk bemutatja az ARI-Armaturen energiahatékonyságot növelő kondenzleválasztó kalorimetrikus távfelügyeleti rendszerét, valamint nyomáshatárolást a z E LFAB által kifejlesztett piacvezető OPTI-GARD átbillenő típusú hasadótárcsával. Információkat ad az Explotech Kft. által képviselt, illetve forgalmazott szerelvényekről és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokról.

Dr. Fábry Gergely
OLDALCSATORNÁS FÚVÓK ÉS VÁKUUMSZIVATTYÚK AZ IPARBAN   26
Az AXIS Mérnöki Kft. a műszaki terüket egyik vezető vállalataként 20 éve foglalkozik vákuumszivattyúkkal, fúvókkal, légkésekkel ill. az ezekkel kapcsolatos technológiákkal. Jelen cikkünkben az oldalcsatornás fúvók működését és alkalmazási lehetőségeiket vesszük górcső alá.

Dorony Zoltán
KONDENZLEVÁLASZTÓK MŰKÖDÉSE, KIVÁLASZTÁSA   28
Általánosságban elmondható, hogy nincs olyan kondenzleválasztó, amely minden feladatra alkalmas lenne. A kiválasztásnál körültekintően kell eljárni. A cikkben bemutatunk néhány olyan ismérvet, mely segítséget nyújthat a megfelelő kondenzleválasztó kiválasztására.

Kelemen Lajos, Magyar Lajos
10 MW-OS „VÉGGÁZ HASZNOSÍTÓ ERŐMŰ” KULCSRAKÉSZ MEGVALÓSÍTÁSA   30
2008-ban a Trans Lex Work Kft. egy 10 MW:os véggáz hasznosító erőművet épített kulcsrakész fővállalkozás keretében a Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. (CTK Kft.) tiszaújvárosi gyártelepén. Az erőművet főként használt berendezésekből építették annak érdekében, hogy a kapacitás bővítés eredményeképpen termelt extra véggázt elégessék.

Bokros István
INSTACIONER HŐVEZETÉS REAKTORFALBAN   33
Szakaszos üzemű tartályreaktorokban lezajló hőátviteli folyamat vizsgálatához kidolgozott számítási eljárás bemutatása.

Mannheim Viktória, Bodnár István
SÚLYOZÁSI RENDSZER KIDOLGOZÁSA TERMIKUS ÁRTALMATLANÍTÁSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍ-TÁSÁRA VONATKOZÓAN   37
A kutatói tanulmány az életciklus-értékelés módszerével állít fel új eredményeket a szerves, ipari hulladékok termikus kezelésére vonatkozóan. A termikus kezelési eljárások kapcsán az LCA eredmények a hagyományos égetésre, a gázosításra, a pirolízisre és a plazmatechnológiára vonatkoznak.

Dr. Siménfalvi Zoltán
MEREVCSŐKÖTEGES HŐCSERÉLŐ RADIÁLIS HŐMÉRSÉKLETPROFILLAL TERHELT CSŐKÖTEGFALÁNAK SZILÁRDSÁGI VIZSGÁLATA   41
Jelen cikk bemutatja a merevcsőköteges hőcserélő radiális hőmérsékletprofillal terhelt csőköteg-falában ébredő feszültségek meghatározását méréseken és mechanikai modellen alapuló esetben.

Szamosi Zoltán
A „TORREFACTION” TECHNOLÓGIÁJA   45
A cikk a mezőgazdasági hulladékok fűtőérték növelésének egy lehetséges módját mutatja be.

Dr. Szepesi Gábor
KÖPENYOLDALI HŐÁTADÁSI TÉNYEZŐ MEGHATÁROZÁSA CFD-VEL   49
A cikk bemutat egy olyan eljárást, mely segítségével duplikatúrás készülékek köpenyoldali hőátadási tényezője meghatározható numerikus szimulációval továbbá kriteriális egyenlettel, különböző  áramlási keresztmetszetek esetén.

Venczel Gábor
BAYONET CSÖVES HŐCSERÉLŐ VIZSGÁLATA CFD-VEL   53
Jelen cikk egy bayonet csöves hőcserélő numerikus szimulációját mutatja be. Különböző tömegáramok mellett közvetlenül meghatározásra kerül a hőmérséklet-, nyomás- és sebesség eloszlás, a hőátadási tényezők és az elvont hőmennyiség.

Szikra Péter, Szerafi Máté
A VEGYIPARI GÉPÉSZ TANÁCS, A MISKOLCI EGYETEM VEGYIPARI SZAKIRÁNYOS HALLGATÓINAK SZERVEZETE   57
A közlemény bemutatja a Vegyipari Gépész Tanács tevékenységét a Vegyipari Gépek Tanszékének 50. évfordulója alkalmából.

  PDF-ikona teljes lapszám megtekintése, letöltés pdf-ben

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2020 november 25. szerda, 09:52:08.