gep20134borito2013/5.

  gep20133borito gep20132magyimp gep20132magytart

•  2013. 5. szám tartalomjegyzéke

Bodnár I.:
A hulladék, mint másodnyersanyag, és mint kimeríthetetlen megújuló energiaforrás   3
A folyamatosan újratermelõdõ hulladékok jelentõs hasznosítható energiatartalommal rendelkeznek. Az energia kinyerésére különbözõ termikus kezeléseket használnak. Szerzõ arra a megállapításra jut, hogy a plazma technológia és a szintézis gáz gázmotorokban való elégetése látszik az egyik leghatékonyabb megoldásnak.

Szamosi Z.; Ferenczi T.; Harcsik B.:
Búzaszalma pörkölése vákuumindukciós kemencében   11
Az alacsony hõmérsékletû pirolízis, vagy más néven pörkölés alkalmas a mezõgazdasági hulladékok energiatartalmának megnövelésére. A búzaszalma pörkölését vákuumban végezve a pirolízis gázok tisztítás és szeparálás nélkül felhasználhatók. Az elsõ kísérleti vizsgálatok kedvezõ eredményekre vezettek.

Kiss L. P.:
Heterogén anyagú síkgörbe rúd szabadrezgéseinek sajátfrekvenciái   16
Szerzõ a keresztmetszetében heterogén görbe rudak rezgéseivel foglakozik. Az elsõ négy sajátfrekvenciát a Green funkciómátrix és a Fredholm integrálegyenlet-rendszer segítségével határozta meg. A számítási eredmények jól egyeztek a végeselemes kontrollszámítások eredményeivel.

Lengyel Á. J.; Ecsedi I.:
Normál és csúsztató feszültségek SZámítása részlegesen kapcsolt rétegezett kompozit rudakban   22
A cikk a kétrétegû lamináris kompozitok feszültségmezejének számításával foglalkozik. A rétegek között gyenge nyírókapcsolatot feltételezve a normál- és csúsztató feszültségek számítására több képletet mutat be, amelyek az ilyen rudak méretezésére közvetlenül felhasználhatók.

Gönczi D.; Ecsedi I.:
Hõfeszültségek számítása üreges hengeres testekben hõmérséklettõl függõ anyagállandók esetén   28
A tanulmány egy analitikus (egzakt) eljárást ismertet az üreges körhenger alakú tes-tekben a mechanikai és hõterhelés hatására kialakuló elmozdulásmezõ és hõfeszültségek meghatározására. Az analitikus megoldás síkalakváltozási állapotra érvényes.

Bodnár I.:
Termikus hulladékkezelési technológiák gazdasági és gazdaságossági kérdései   33
Napjainkban a hulladékgazdálkodásban négy termikus kezelési eljárást alkalmaznak: égetést, pirolízist, gázosítást és plazmatechnológiát. A tanulmány az egyes folyamatok gazdasági és gazdaságossági kérdéseivel foglalkozik. Az elemzés eredményei több esetben erõsen eltértek a várakozástól.

Gáspár M.:
A hõmérsékletmezõ elõállítása nagyszilárdságú acélok hegesztésének végeselemes modellezésekor   37
Az újonnan kifejlesztett nagyszilárdságú acélok hegesztése a megszokottól eltérõ technológiát igényel. A hegesztés során a hõhatásövezetben végbemenõ folyamatok a repedésképzõdés és az elridegedés veszélye miatt kritikusak. Szerzõ a hegesztési paraméterek legkedvezõbb értékének kiválasztásához végeselemes analízist javasol.

Fekete T.:
Szinkron váltakozó áramú hidraulikus hajtás és az excenter mûködési elve   43
Szerzõ ismerteti a hidraulikus hajtások típusait és a hajtások fõ egységeit. A doktori programban a szinkron váltakozó áramú változattal tervez vizsgálatokat. Kísérleti célra merev és flexibilis vezetékes berendezést épített, amellyel elsõként az átviteli pa-ramétereket kívánja vizsgálni.

Kelemen L.; Szente J.:
Domborított fogfelület elemzésE TENGELYKAPCSolónál   47
A fogasgyûrûs tengelykapcsolókat elsõsorban az egytengelyûségi eltérések kiegyenlítésére használják. Szerzõk matematikai modellt mutatnak be a kapcsolóvonal és az elméleti hordkép meghatározására. A modell segítségével a szöghiba hordképre gyakorolt hatása elemezhetõ.

  PDF-ikona teljes lapszám megtekintése, letöltés pdf-ben

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2020 május 27. szerda, 10:42:14.