gep20142borito2014/2.

  gep20142borito gep20142magyimp gep20142magytart

•  2014. 2. szám tartalomjegyzéke

Kovács György, Jármai Károly
Kompozit szendvicsszerkezet optimális tervezése Részecskecsoport optimáló módszerrel     5
Egy új szerkezeti modell szerkezetoptimálási módszere került bemutatásra. A szerkezet laminált karbonszálerősítéses fedőlemezekből és Al merevítőkből szegecseléssel került összeállításra. A tervezés során az optimális bordaszám és borda geometria, valamint az optimális kompozit fedőlemez rétegszám került meghatározásra, mely szerkezet biztosítja a minimális költséget és/vagy tömeget amellett, hogy teljesíti a megfogalmazott méretezési feltételeket is.

Szirbik Sándor
Feszültségszámítás a síkrugalmasságtan duál rendszerében a hiperszinguláris integrálegyenletek módszerével     9
A jelen tanulmány a síkrugalmasságtan duál rendszerében kidolgozott peremelem-módszer integrálegyenleteinek felhasználásával eljárást dolgozott ki a perem menti feszültségek pontos számítására. Az eljárás alapgondolata, hogy a feszültségeket a peremen elvben pontosan megadó és hiperszinguláris integrálokat tartalmazó képletek részint analitikusan, részint pedig numerikusan nagyon kis hibával számíthatóvá tehetők. A számítási eredmények azt bizonyítják, hogy a módszer alapján kifejlesztett kóddal lényegesen javítható a számítások numerikus pontossága már alacsony elemszám esetén is.

Virág Zoltán
Merítéklétrás kotró új hegesztett meríték és bontófog kopásának tapasztalatai    15
Az új merítékek technológiai és üzemeltetési előnyei gyakorlati és gazdasági szempontból is nagyon hamar felismerhetőek. A nagyobb szilárdságú merítékeknél kevésbé várható káros deformáció, várhatóan kisebb lesz az ebből adódó műszaki meghibásodás.Az új bontófogon fellépő kisebb fajlagos vágóerő kisebb hajtásteljesítményt igényel, továbbá mivel kisebbek az oldalerők, kisebb lesz a fordítási teljesítmény igénye. A bontófogak élettartama megfelelő időben történő helycserével és felhegesztett élvédelemmel tovább növelhető.

Bihari János
KISMÉRETŰ MŰANYAG FOGASKEREKES HAJTÁSOK HIBÁI     19
A kisméretű, olcsó fogaskerekekkel szerelt hajtóművek problémáit okozó tényezők felismerése időnként bonyolult feladat. Ez a cikk néhány hibajelenséget, valamint a hibák okait kutató vizsgálatokat és elemzéseket mutat be.

Dömötör Csaba
A TERMÉSZETI INTUÍCIÓ HATÁSA A TERMÉKFEJLESZTÉS GYAKORLATÁRA     23
A gépek és termékek formaterveiben már a kezdetektől jelen vannak a természet alkotó elvei és megoldásai. Ezen természetes konstrukciók jól alkalmazhatók a mérnöki gyakorlat különböző területein. A cikk ezen analógiák fellelési útja és tudatossága szerinti osztályozást és az így kapott típusok eloszlását mutatja be.

Rétfalvi Attila, Dr. Stampfer Mihály, Dr. Szegh Imre
Feature-alapú technológiai modell létrehozása automatizált készüléktervezéshez     27
Ebben a cikkben a technológiai feature-alapú munkadarab modell létrehozásához szükséges lépések kerültek bemutatásra. A technológiai feature egyrészt a készüléktervezés másrészt a megmunkálás tervezés automatizálását teszi lehetővé. A munkadarab CAD modelljéből a lokális (a feature-re jellemző) és a globális (a helyzetre és irányra vonatkozó) geometriai adatok kinyerhetők, míg a megmunkálási igényekre és a pontosságra vonatkozó adatokat a bemutatott rendszernél interaktív módon kell megadni. Egy hajtóműház példáján keresztül szemléltettük, hogyan hasznosíthatók a technológiai feature-ök automatizált készüléktervezés során.

Sábitz László, Prof. Dr. Zobory István
TUSKÓS FÉKEZÉSŰ VASÚTI TÖMBKERÉK TERMO-ELASZTIKUS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA VÉGES ELEMES MÓDSZERREL - I.    33
A cikk egy olyan FEM bázisú számítási eljárást mutat be, amely alkalmas a vasúti kerekekben fellépő termikus folyamatok meghatározására. A módszerrel azt vizsgálták, hogy a vasúti kerekek fékezésekor létrejönnek-e a martensitképződés szükséges feltételei.

Pataki Tamás, Dr. Kári-Horváth Attila
MŰANYAG ALKATRÉSZEK ERŐSÍTÉSÉNEK MÓDSZEREI SZÉN NANOSZERKEZETEKKEL     38
Napjainkban a szén nanocsöveket műanyag mátrixú kompozitok szilárdságának növelésére alkalmazzák. A cikk a nanocsövekkel erősített szerkezetek tulajdonságait mutatja be. A szerkezetek gyenge pontjait a Brenner féle potenciálfüggvényre épülő algoritmussal vizsgálják.

Bodzás Sándor, Dr. Dudás Illés
TENGELYMETSZETBEN ÍVELT PROFILÚ KÚPOS CSIGAHAJTÁS TÁNYÉRKERÉK LEFEJTŐMARÓJÁNAK GYÁRTÁSGEOMETRIAI ELEMZÉSE     42
A szerzők által szabadalmaztatott geometriájú csigahajtás tányérkerekének gyártásához használt lefejtőmaró újraélezhetőségének vizsgálatára matematikai modellt állítottak fel. A számítógépes analízissel megállapították, hogy az újraélezési határszög öt fokra tehető.

Tvardovska Sofiya
Elektrolit oldattal telített porózus anyag jellemzőinek befolyása a mechano-elektromágneses hullámok eloszlására külső elektromos mező hatásakor     46
A cikk a mechanoelektromágneses hatásnak kitett, elektrolit oldattal telített porózus anyag fizikai és mechanikai tulajdonságainak a hulláterjedésre gyakorolt hatásáthatását elemzi. A szerző az oldat koncentrációjának hullám paramétereit és a közeg porozitását és permeabilitását számszerűsíti. Az eredmények azt mutatják, hogy az elsőrendű mechanoelektromágneses fázissebesség csökken a frekvencia és a koncentráció növekedésével. Az eredmények a földkéreg szerkezetének tanulmányozásához alkalmazhatók.

Tóth Bence
AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOR ÁRAMLÁSTECHNIKAI VIZSGÁLATA LAPÁTRÁCS-MÉRÉSI ADATOK ALAPJÁN     50
A cikk egy egyszerűsített módszert mutat be, amely axiális ventilátorok áramlástani jellemzőinek számítására szolgál.


gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2020 május 27. szerda, 10:42:14.