gep20143borito2014/3.

  gep20133borito gep20143magyimp gep20143magytart

•  2014. 3. szám tartalomjegyzéke

Ecsedi István, Baksa Attila
Részlegesen kapcsolódó rudakból felépített vékonyfalú zárt szelvényű rúd csavarása      5
A tanulmány részlegesen kapcsolódó rúdelemekből felépített vékonyfalú zárt szelvényű rudak egyenletes (Saint-Venant féle) csavarási feladatával foglalkozik. Az egyes rúdelemek kapcsolata nem tökéletes, tengelyirányú elcsúszást is megengedhet. Az elcsúszást gátló erő, arányos az elcsúszás mértékével.

Hajdú Sándor, Dr. Czibere Tibor, Dr. Kalmár László
A Bánki-turbina járókerekének optimális méretarányai      9
A közlemény összefoglalja a Bánki-turbina esetében az ütközésmentes belépést és a kilépés perdület mentességét biztosító üzemi- és járókerék méret adatok meghatározására szolgáló eljárást. A paraméterek kölcsönös kapcsolatát a lapátkongruens súrlódásmentes áramlás feltételezésével, a sebességi háromszögek geometriáján alapuló összefüggésekkel írták le. Az így adódó komplex összefüggések nem tekinthetőek át, ezért a gyakorlat számára diagramokban feldolgozva is közölték az eredményeket.

Barkóczy Péter, Koszty Péter, Hoó Csaba
VASÚTI FELSŐVEZETÉK RENDSZERMUN-KAVEZETÉKEIN ALKALMAZOTT FELÜ-LETKEZELÉSI ELJÁRÁS ELŐNYEI      13
Túlterhelés esetén a munkavezetékben keletkező hő függ a vezető villamos ellenállásától és a felületének hőleadó képességétől. Ismert, hogy a felületi oxidáció miatt a régebben felszerelt munkavezetékek jobban ellenállnak a túlterhelésnek az oxidált felület jobb hőleadó képessége miatt. A felület jobb hőleadó képésségének másik előnye, hogy a munkavezetékre fagyott kemény zúzmara kisebb terhelés mellett leolvad a munkavezetékről.

Marcsák Gábor Zoltán, Prof. Dr. Jármai Károly
HEURISZTIKUS ALGORITMUSOK HATÉ-KONYSÁGVIZSGÁLATA ÁLTALUNK LÉTREHOZOTT TESZTFÜGGVÉNYEK SEGÍTSÉGÉVEL      20
Ebben a cikkben a szerzők részletezik az eddig elért eredményeiket, külön kiemelve az új evolúciós és rajintelligencia eljárásokat. A heurisztikus algoritmus gyűjtemény jelenleg 15 eljárást tartalmaz. Ezen algoritmusok képesek nagyon komplex függvények optimálására.

Szemléletváltás az acélok hegesztésében      26
Szerkezeti acélok hegesztésekor az anyagba bevitt hő mennyisége döntő tényező. Emiatt ezen alapanyagok hegesztése eddig nem volt gazdaságosan kivitelezhető impulzusívvel. Az impulzusív általi magas hőbevitel miatt jelentősen csökkenteni kellett
a teljesítményt. Ez azonban döntő hatással volt a hegesztési sebesség csökkenésére, így szerkezeti acélok esetén, mindeddig egyértelműen a hagyományos szórtívet részesítettük előnyben.

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2021 március 02. kedd, 13:06:58.