gep20145borito2014/5.

  gep20145borito gep20145magyimp gep20145magytart

•  2014. 5. szám tartalomjegyzéke

Bodnár I.; Siménfalvi Z.:
Plazmareaktor geometriai méreteinek a meghatározása egy t/nap kapacitás estén    5
A plazmatechnológia az egyik leghatékonyabb és leginkább környezetbarát szilárd hulladékfeldolgozási és energiahasznosítási módszer. A cikk egy napi egy tonna kapacitású plazmareaktor tervezési folyamatát mutatja be. A plazmareaktor geometriai jellemzőit egy sor körülmény befolyásolja.

Hajdú S.; Czibere T.; Kalmár L.:
A Betz – Lanchester - Zsukovszkij határról     11
A Betz – Lanchester - Zsukovszkij (röviden Betz) határ annak az energiamennyiségnek a felső határát definiálja, amely egy nyitott áramlásban hasznosítható teljesítménnyé konvertálható. Szerzők diagramokkal illusztráltan összefoglalják a Betz-határhoz tartozó fogalmakat és leírják meghatározásának gondolatmenetét.

Ecsedi I.; Baksa A.:
Koncentrált nyomatékkal terhelt, rugalmasan ágyazott görbe rúd vizsgálata    15
E tanulmány rugalmas ágyazatra helyezett állandó görbületű rúd egy egyensúlyi feladatának megoldását ismerteti. Egy egyszerű, egydimenziós modell radiális elmozdulásának, a keresztmetszet elfordulásának és belső erőinek számítására alkalmas összefüggéseket vezetnek le. Az analitikus módszer alkalmazását egy numerikus példa szemlélteti.

Farkas J.; Jármai K.:
Hegesztett kivágó prés optimális méretezése    19
A kivágó présgép asztal egy speciális hegesztett szerkezet, amely egy szekrényszelvényű gerendából és ortogonális merevített felső övlemezből áll. Szerzők a szerkezet optimalizálását végzik el számos tervezési korlátozó feltétel alkalmazásával. Az optimalizált szerkezettel az eredetihez képest jelentős tömegcsökkenés és költségmegtakarítás érhető el.

Marcsák G. Z.; Jármai K.:
Feltételes szerkezetoptimálási problémák megoldása heurisztikus módszerekkel     25
Szerzők a feltételes szerkezetoptimáláshoz egy általuk fejlesztett heurisztikus algoritmus gyűjteményt használnak. A heurisztikus algoritmus gyűjtemény folyamatos fejlesztés alatt áll. A cikk a gyűjteményben rejlő sokszínű felhasználási lehetőségeket mutatja be.

Mikáczó V.; Szepesi L. G.:
A nyomásidő függvény elméleti vizsgálata gázrobbanás esetén    33
Gázrobbanás során a gyújtóforrás közelében egy ún. lángfront alakul ki. A lángfront az idő függvényében egy meghatározott sebességgel terjed. A cikk egy olyan számítási módszert mutat be, amellyel egy gömbtartályban bekövetkező gázrobbanás esetén a nyomásidő függvény az égéssebességre alapozottan számítható.

Farkas B.:
Hőszivattyúkhoz tervezett új típusú forgódugattyús kompresszor numerikus áramlástani szimulációja    37
Szerző röviden összefoglalja forgódugattyús kompresszorok mérésével és modellezésével kapcsolatos, a szakirodalomban fellelhető eredményeket. Bemutatja, hogy egy numerikus áramlástani szoftverrel és az ehhez kapcsolt dinamikus hálózási módszerek alkalmazásával hogyan modellezhető egy ilyen kompresszor működése.


gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2021 március 02. kedd, 13:06:58.