gep20153-4borito2015/3-4.

  gep20153-4borito gep20153-4magyimp gep20153-4magytart

•  2015. 3-4. szám tartalomjegyzéke

Antal M. R.; Hegedüs J.:
A minőségtervezés beépítése a terméktervezési folyamatba   5
A minőségi rendszerek az értékelemzésre alapozott terméktervezési folyamathoz illeszthetők. Az esztétikai funkciók és teljesülésük mértékének figyelembe vételével lehetőség van a termék esztétikai minőségének javítására is.

Fodor L.:
Az ipari formatervezés szerepe a terméktervezésben   13
A Formatervezés tárgy feladatai a hallgatók egyéni kreativitását, vizuális élményt teremtő képességét tükrözi.
A feladatok végeredménye nem csak a termék dokumentációjában ölt testet, hanem annak saját kezűleg készített fizikai vagy virtuális 3D modellje is elkészül.

Hegedűs J.:
A tervezés és gyártás összehangolása (tudástartalmuk növelése értékelemzéssel)   15
Szerző egy általános tételt fogalmaz meg, amelynek lényege, hogy a termékhez tartozó összes szolgáltatást is beleérti a termék jelentéstartalmába. A kutatási munka eredményei alapján kívánatosnak tartja a terméktervezés és termékelőállítás összehangolását értékelemzéssel bővíteni.

Hegedűs J.:
Az értékelemzés a virtuális tervezés és a valós-világ metszéspontjában   19
A világhálón a nyílt innovációs és nyílt forráskódú rendszerek műhelyei működnek. A fő figyelem napjainkban a termékvilágra, a világhálóra és a digitális gazdaságra összpontosul. A cikk egy olyan eljárást ismertet, amellyel a digitális gazdaság szempontjai szerint alakítható a termék sikeres élete.

Nádasdi F.; Keszi-Szeremlei A.; Zarándné Vámosi K.:
Az értékelemzés felhasználásának lehetőségei a gépiparban   25
Az elmúlt években két jelenség eredményezett döntő változást a gépiparban. Az első a globalizáció, amely a termelési és szolgáltatási kooperáció világméretű kiszélesítését idézte elő. A második az innováció, amely jelentős mértékben kibővítette a terméktervezés, termeléstervezés és előállítás lehetőségeit.

Péter J.:
Az ipariforma tervező oktatás lehetőségei   31
A huszadik század végén a piac a gyártók figyelmét a termékforma felé fordította. A kihívásra a felsőoktatási intézmények termék- és formatervező szakok indításával reagáltak. A cikk az ipariforma tervezés lehetséges tartalmi kérdéseivel foglalkozik.

Piros A.:
A logarléctől a 3D-s tervezésig   36
A mérnöki számítások módszertana és a felhasználható eszközök tárháza hatalmas fejlődésen ment keresztül a 20. század végén. A cikk bemutatja az eszközök és a módszertan fejlődését, amely az adott időszakban a mai, modern számítógéppel támogatott mérnöki munkához vezetett.

Szabó Gy.:
Az ergonómia szerepe a hazai gépiparban   42
A vásárlói panaszok és munkahelyi balesetek oka legtöbbször az, hogy a tervezés során a felhasználói tulajdonságokat nem ismerték eléggé és nem vették figyelembe.
A cikk rámutat az ergonómiai ismeretek alkalmazásának fontosságára, amellyel a hazai gépipar versenyképessége javítható.

Varga E.; Piros A.:
Humán tényezők kezelése gépészeti feladatok megoldásánál   44
A gépészeti tervezési folyamatban a kockázatelemzés és –modellezés sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz, amelyek közül a humán tényezők okozta bizonytalanságok meghatározóak. A cikk olyan modelleket mutat be, amelyekkel a humán eredetű kockázatok eredményesen kezelhetők.

Varga A.; Zaharcsenko, B. I.; Kerese E.:
Anyag- és technológia kísérletek az ipariforma tervezésben   51
Az új anyagok és technológiák kiemelt lehetőséget biztosítanak a tervezőknek új, kreatív megoldások és formák kialakítására. A bemutatott példákban ugyanazon alapanyag felhasználásával készített különféle termékjavaslatok szerepelnek.

Voith A.; Szabó Z.:
Minőségbiztosítás a Knorr-Bremse közúti jármű fékrendszerek fejlesztésében   55
A Knorr-Bremse AG közúti jármű üzletága európai gyökerű, de a világ szinte minden országának piacán jelen van, mint fékrendszer beszállító. A termékfejlesztést kereszt-funkcionális teamekben, a vevőkkel és beszállítókkal összehangoltan, velük együttműködve egységes minőségbiztosítási rendszer szerint végzik. A fejlesztést az új megoldások és technológiák iránti nyitottság jellemzi.

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2021 november 03. szerda, 10:20:20.