gep20205-6borito2020/5-6.

  gep20205-6borito gep20205-6magyimp gep20205-6magytart

•  2020. 5-6. szám tartalomjegyzéke


Lukács J.:
Az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet és jogelőd tanszékének hét évtizede    5
A közlemény különböző tárgykörök alapján tekinti át a 2020-ban 70 éves Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet és jogelőd tanszéke, a Mechanikai Technológiai Tanszék történetét.

Tisza M.:
A 70 éves ME Mechanikai Technológiai Tanszék és jogutódja (ME ATI) kutatási tevékenységének áttekintése     13
A cikk a hazai és nemzetközi kutatásokból és kutatási együttműködésekből mutat be szemelvényeket.

Kolozsváry Z.; Kocsisné Baán M.:
A műszaki/gazdasági fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás ellentmondásai     23
A globális paradigmaváltás szükségességét hangsúlyozza a cikk, rávilágítva a gazdasági és ipari fejlődés pozitív és negatív hatásaira.

Kocsisné Baán M.:
A mérnökképzés nemzetköziesítése és módszertani korszerűsítése     31
A közlemény összefoglalja a mérnökképzésben alkalmazott hazai és nemzetközi módszereket, fókuszálva a hő- és felületkezelés területére.

Lukács Zs.:
Kutatási eredmények az alakítási folyamatok numerikus modellezése területén     37
A cikk áttekintést kíván adni arról, hogy az alakítási folyamatok numerikus modellezésének milyen új kihívásai jelentek meg az utóbbi évtizedben.

Tisza M.:
Autóipari anyagfejlesztések     43
Az elmúlt évtizedek acélfejlesztési irányai közül a nagyszilárdságú acélok három generációjára, azok autóipari alkalmazására fókuszál a közlemény.

Gál G.; Gál V.; Kovács P.Z.; Kuzsella L.; Lukács Zs.; Tisza M.:
Alakítástechnológiai kutatások a LOCOMATECH H-2020 projektben     51
A cikk a LoCoMaTech – H-2020 projektben a Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék közreműködésével végzett alakítástechnológiai kutatásokról ad rövid áttekintést.

Gáspár M.; Balogh A.; Bodorkós G.; Dobosy Á.; Németh A.; Sisodia R.P.S.; Török I.:
Kutatási eredmények a nagyszilárdságú acélok és alumíniumötvözetek hegesztése területén     59
A cikk a nagyszilárdságú fém ötvözetek hegeszthetőségének elemzését, valamint a hegesztett kötések tulajdonságainak kísérleti vizsgálatát foglalja össze.

Dobosy Á.; Gáspár M.:
Az ívhegesztési folyamatok végeselemes modellezésének alkalmazási lehetőségei     69
Az ívhegesztés modellezésének nehézségeit és megoldásait, továbbá a végeselemes modellezés lehetőségeit gyakorlati példákon keresztül bemutatva tartalmazza a közlemény.

Prém L.; Balogh A.:
A ferrit-martensites DP acélok ellenállásponthegesztett kötései dinamikus viselkedésének vizsgálata saját tervezésű dinamikus vizsgáló berendezéssel     75
Autóipari acél ponthegesztett kötésének szívóssági tulajdonságainak speciális dinamikus vizsgálati módszerrel végzett eredményeit tartalmazza a cikk.

Kovács J.; Lukács J.:
S1300 ultra-nagyszilárdságú acél hőhatás-övezetének fizikai szimulációs vizsgálatai     81
Ultra-nagyszilárdságú (S1300) acélból kimunkált próbatestek, fizikai szimulációval létrehozott, különböző hőhatás-övezeti sávok vizsgálati eredményeit tartalmazza a cikk.

Lukács J.; Nagy Gy.; Török I.; Koncsik Zs.:
Kutatási eredmények a szénhidrogénszállító csőtávvezetékek integritása területén.    87
Szerzők szándéka a csövek, csővezetékek, csővezeték rendszerek területén, folyt és folyó kutató-fejlesztő munkákba való bepillantás nyújtása.

Molnár A.; Balogh A.:
Kopásálló bevonatok létrehozása C45E minőségű acélon nagysebességű termikus láng-porszórással és kevert hullámhosszú lézersugaras újraolvasztással     95
A kísérleti munka során létrehozott NiCrBSi ötvözet réteg anyagszerkezeti és tribológiai tulajdonságait mutatja be a cikk.

Nagy N.; Kovács A.:
Élelmiszeripari berendezéseknél alkalmazott korrózióálló acélszegmens károsodásának vizsgálata     101
A közlemény elemzi egy alkohol lepárló edény üzem közbeni károsodását.

Kovács P.Z.; Gál V.; Rónai L.; Várkuliné Szarka Á.:
Ventillátor járókerék kiegyensúlyozására szolgáló klipszek fejlesztése      105
A kutatómunka, ipari együttműködés fejlesztésének eredményképpen, kiegyensúlyozó klipszek végeselemes modellezését mutatja be.

PDF-ikonview the complete magazine, download pdf  

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2021 március 02. kedd, 13:06:58.